cắt mắt 2 mí

  • Quá trình cắt mắt 2 mí và những điều cần lưu ý

    Phẫu thuật cắt mí mắt là một tiểu phẫu đơn giản, nhưng để đạt được kết quả tốt nhất và hạn chế các biến chứng tiềm ẩn có thể xảy ra thì quá trình cắt mắt 2 mí và chế độ chăm sóc sau phẫu thuật là hai yếu tố cần được chú ý. Bài […]